Mi az a cégmásolat?

A cégkivonatot és a cégmásolatot gyakran összetévesztik emberek. Ennek kiküszöbölésére összehasonlítjuk a két iratot, hogy mindenki tudja, mik a különbségek közöttük.

A cégnyilvántartás részét képezik azok az iratok (a cégkivonat részei mellett), amelyek nem igazolják közvetlenül a cégjegyzék egyes adatait, de a forgalom (hitelező) szempontjából mégis jelentősek (ilyen például a cég éves beszámolója).

A cégkivonat a cégjegyzékben az adott cégre vonatkozó fennálló adatokat tanúsító hiteles dokumentum. Legnagyobb különbsége a cégmásolathoz képest, hogy a cégmásolat tartalmazza azokat az adatokat is, melyeket a cégjegyzékből már töröltek. Adat alatt - együttesen - a cégre vonatkozó valamennyi fennálló és törölt adatot, jogot, valamint tényt kell érteni a Ctv. 1.§ (1) bekezdés a.) pontjának megfelelően.

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy a cégmásolat segítségével egy cégről minden korábbi, a cégjegyzékben szereplő adat beszerezhető.

A cégmásolat részei: Cégjegyzékszám, Cégnév, Székhely, Telephely, Fióktelep, Főtevékenység, Jegyzett tőke, Adószám, Státusz, Bejegyzések dátumai, Cégforma, Rövidített cégnév, Létesítő okirat kelte módosításainak dátumai, Jegyzett tőke megoszlása (pénz és nem pénzbeli), Képviselet módja, Képviseletre jogosul(tak) adatai, Könyvvizsgáló(k) adatai, Cég statisztikai számjele, Cég pénzforgalmi jelzőszáma, Tag(ok) adatai, Az egyes adatok változásáról dátumhoz kötött történet.

Cégmásolatot – a cégkivonathoz hasonlóan – be lehet szerezni az interneten keresztül, letölthető formában, valamint papír alapon is. Amennyiben közhiteles cégmásolatra van szükség, akkor csak a papír alapú, személyes átvétel megfelelő.